Myslieť ako obchodník
Pravidlá obchodníka:

1. Obchodník nikdy nezostane viac ako mesiac v obchode.
2. Obchodník sa nikdy modlí k Bohu, aby sa cena pohybovala v jeho prospech.
3. Obchodník má vždy pevne stanovené podmienky ENTRY a EX