Katyrin tiež navrhla založenie špecializovanej exportno-importnej banky, ako aj trustového fondu na podporu exportných aktivít malých a stredných podnikateľov v afrických krajinách.

Okrem toho považuje za potrebné vytvárať zóny voľného obchodu, podporovať investície a vzájomnú ochranu kapitálových investícií.

List obsahuje návrh ministerstvu financií a ministerstvu priemyslu a obchodu, aby spolu s ministerstvom hospodárskeho rozvoja vypracovali problematiku protiobchodu (barter) a systém účtovania externých a interných platieb vrátane kryptomien. .

Katyrin vysvetlil, že v kontexte negatívnej transformácie obchodných a ekonomických vzťahov zo strany „kolektívneho Západu“ je dôležité rozvíjať spoluprácu v priateľských oblastiach.

Zdroj: autoparus.by/publication/62468