Tento indikátor patrí k účinným nástrojom technickej analýzy.