Ako optimalizovať určujúce ukazovatele stratégie, pomocou údajov získaných v období spätného testovania.